English version

Zespół

Podstawą osiągania sukcesów są zawsze ludzie. Dlatego podstawowym sukcesem naszej firmy są osoby, które od lat współpracują w Lafroyg w zakresie realizacji różnych projektów. Założycielem Lafroyg jest Krzysztof Pietkun, posiadający bogatą wiedzę z zakresu finansów, którą zdobywał w bankowości od 1996 r.
Krzysztof Pietkun jest jednocześnie Prezesem Zarządu.